Obec Ohrazenice

 

Obec se rozkládá v poměrně atraktivní a dramatické krajině, ležící při hlavním hřebeni Brd a v těsném kontaktu s rozlehlým vojenským újezdem. Zástavba má rozvolněný, podhorský charakter. Obec je historicky spojena s hornictvím příbramského okresu. V katastru obce Ohrazenice se nacházela šachta Eisengruber a šachta Hanzlíkov, jedny z nejstarších na hořovicko-jineckém panství. V šachtách se těžil hematit a jeho těžba zde byla ukončena v 1. polovině 19. století.

V současné době je ve správě obecního úřadu Ohrazenice katastrální území obce Ohrazenice a sousední obce Velcí.

Rozloha katastru:
Ohrazenice u Jinec – 245 ha
Ohrazenice v Brdech – 311 ha

Počet obyvatel:
– 204 (k 30.6.2006)
– 266 (k 1.1.2012)
– 276 (k 1.1.2017)

Sportovní a jiná vybavenost:
koupaliště, letní tábor, volejbalové hřiště
Restaurace U Pstruha
Hasičská zbrojnice

Současné zastupitelstvo:
Starosta – Mgr. Tomáš Král
Místostarosta – Petr Kusý
Zastupitelé
– Lucie Havrlíková
– Jiří Mareš
– Josef Horký
– Aleš Dlouhý
– David Král